[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ภาษาเขมรในภาษาไทย
สรุปย่อสาระสำคัญภาษาเขมรในภาษาไทย

            ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยทางการค้า ทางสงครามการเมืองและวัฒนธรรม  คำที่มาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม  วรรณคดี  คำราชาศัพท์  และใช้ในชีวิตประจำวัน มีหลักในการสังเกตดังนี้   

     ๑) คำภาษาเขมรมักไม่มีวรรณยุกต์

     ๒) คำภาษาเขมรมักไม่ประวิสรรชนีย์  

     ๓) มักใช้  ร  ล  ญ  เป็นตัวสะกดในมาตรา  แม่ กน

     ๔) มักใช้  จ  ส  เป็นตัวสะกดในมาตรา  แม่ กด

     ๕) มักเป็นคำควบกล้ำและอักษรนำ

     ๖) คำราชาศัพท์บางคำมาจากภาษาเขมร

    ๗) คำที่ขึ้นต้นด้วย  บัง    บัน    บำ     บรร   มักมาจากภาษาเขมร  

    ๘) คำที่ขึ้นต้นด้ววย  กำ  คำ  จำ  ชำ  ดำ ตำ  ทำ  มักมาจากภาษาเขมร

    ๙) คำภาษาเขมรส่วนใหญ่มักแผลงคำได้

การสังเกตคำภาษาเขมรมีวิธีการดังนี้

      -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้พยัญชนะ  จ ญ  ร ล สะกด  เช่น  เผด็จ  สมเด็จ  เดิร ( เดิน ) ถวิล  ชาญ

     -   คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นคำควบกล้ำและเป็นคำมากพยางค์ เช่น  ขลาด  โขมด  โขนง  เสวย  ไถง  กระบือ

     -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้ บัง  บัน  บำ  แทน  บ เช่น 

            บัง     บังคับ  บังคม  บังเหียน  บังเกิด  บังคล  บังอาจ

            บัน    บันได  บันโดย  บันเดิน  บันดาล  บันลือ

            บำ     บำเพ็ญ  บำบัด  บำเหน็จ  บำบวง

     - คำไทยที่มาจากภาษาเขมรโดยแผลงคำมีหลายพวก 

             -  ข  แผลงเป็น  กระ  เช่น  ขดาน  เป็น กระดาน   ขจอก เป็น  กระจอก

            -   ผ แผลงเป็น  ประ ผสม  -  ประสม    ผจญ - ประจญ  

            -  ประ  แผลงเป็น  บรร  ประทม เป็น บรรทม  ประจุ -  บรรจุ   ประจง  -  บรรจง

     -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรที่เป็นคำโดด เช่น  แข  โลด  เดิน  นัก  อวย  ศก  เลิก ผู้เขียน : สงวน อรัญเพิ่ม
หน่วยงาน : สงวน
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1618
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 11 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 23 / เม.ย. / 2554
      ทุเรียนเนื้อแดง จาก จากป่าบอร์เนียว Red Durian from Borneo 25 / ธ.ค. / 2553
      ประโยชน์ใบเตย 3 / ต.ค. / 2553
      ปฏิวัติตนเอง 28 / ก.ย. / 2553
      เทคโนโลยี 3G คืออะไร 20 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก