[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : หลักเกณฑ์การเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ (ปกติ และประจักษ์)  

 
" ว5 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... "
ว5 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ...
ว5 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ครู
  - ครูชำนาญการพิเศษ
  - ครูเชี่ยวชาญ
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
  - รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ
  - รอง.ผอ.เชี่ยวชาญ
3. ผอ.สถานศึกษา
  - ผอ.ชำนาญการพิเศษ
  - ผอ.เชี่ยวชาญ
4. รอง ผอ.สพท
  - รองผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ
  - รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
5. ผอ.สพท
  - ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
6. รอง ผอ.กศน จังหวัด
  - รองผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
  - รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
7. ผอ.กศน จังหวัด
  - ผอ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
8 . ศึกษานิเทศก์
  - ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(2) แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)
 
(3) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  - แบบรายงานด้านที่ 1 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานการสอน
  - การศึกษาพิเศษ
  - เด็กปกติและเด็กปฐมวัย
  - สำนักงาน กศน
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา
  - สพท.
  - กศน.
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา
  - กศน.
  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  - สพฐ.
  - อาชีวะ
  - โรงเรียนเฉพาะความพิการ

(5) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)

(6) แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
 
 
โดย : admin 
วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 12:32:21 น.
อ่าน 40329 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
  • Currently 3.13/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
คะแนน 3.13 จาก 5 คะแนน (203 ครั้ง)

 

" ว17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ... "
ว17 (52)  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...
ว17 (52)  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด

1. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 1)

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 1/1 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 1 ชุด

1. แบบรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (แบบ ก.ค.ศ. 2)

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง (แบบ ก.ค.ศ. 3)

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/1 )

4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/2 )

5. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/3 )

6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.ค.ศ. 3/4 )
 

 
โดย : กรใจเลิศ ป่าไม้ 
วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 17:33:04 น.
อ่าน 31444 ครั้ง
ความผู้เขียน : ถวิล อรัญเวศ
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 3340
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการสร้างภูมิคุ้มคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 31 / ก.ค. / 2556
      ก.ค.ศ.กำหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ.รับรอง 9 / ธ.ค. / 2555
      แจง ๒๙ นโยบาย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ 25 / ก.ค. / 2555
      หลักเกณฑ์การเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ (ปกติ และประจักษ์) 25 / ต.ค. / 2554
      สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ 29 / พ.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก